MEER

DAN

ALLEEN FOTO'S

Disclaimer

Algemeen

Jouke Dijkstra, hierna te noemen JD-Fotografie, verleent u hierbij toegang tot www.JD-Fotografie.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. JD-Fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

JD-Fotografie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met JD-Fotografie.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JD-Fotografie. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JD-Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Creative Commons-Licentie

Mob: 0620469366

Email: Jouke@JD-Fotografie